THƯƠNG CHẢ MỰC

THƯƠNG CHẢ MỰC là thương hiệu nổi tiếng tại Hạ Long
Bắt nguồn từ nguồn Mực Mai 100% tươi ngon tại vinh bắc bộ kết hợp cùng phương thức chế biến gia truyền. Chả Mực là sản phẩm cốt lõi – chúng tôi khắt khe với từng công đoạn thành phẩm, được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm & đặc biệt với gần 20 năm lành nghề
Thương Chả Mực Mang lại cho khách hàng sản phẩm hảo hạng mang hương vị đặc trưng chả mực tại Hạ Long.

Thực phẩm sạch

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Chả Mực Giã Tay

Chả Mực Giã Tay: Chả Mực Giã Tay của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 1 – 1,5kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm n..

400.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Chả Cá Nhạc

Chả Cá : Chả Cá của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi & to đã lọc thịt . Qua quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. TH..

150.000 VNĐ

Chả Cá Nhạc

Chả Cá : Chả Cá của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi & to đã lọc thịt . Qua quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. TH..

150.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Chả Mực Giã Tay

Chả Mực Giã Tay: Chả Mực Giã Tay của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 1 – 1,5kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm n..

400.000 VNĐ

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Chả Cá Nhạc

Chả Cá : Chả Cá của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi & to đã lọc thịt . Qua quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. TH..

150.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Chả Mực Giã Tay

Chả Mực Giã Tay: Chả Mực Giã Tay của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 1 – 1,5kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm n..

400.000 VNĐ

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Chả Cá Nhạc

Chả Cá : Chả Cá của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi & to đã lọc thịt . Qua quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. TH..

150.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Chả Mực Giã Tay

Chả Mực Giã Tay: Chả Mực Giã Tay của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 1 – 1,5kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm n..

400.000 VNĐ

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Nổi bật

Sản phẩm bán chạy

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Chả Cá Nhạc

Chả Cá : Chả Cá của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi & to đã lọc thịt . Qua quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. TH..

150.000 VNĐ

Mới nhất

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Chả Mực Giã Tay

Chả Mực Giã Tay: Chả Mực Giã Tay của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 1 – 1,5kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm n..

400.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Sản phẩm chính

Xin lỗi, "Hiển thị danh mục trong tabs!" không thể hiển thị trong cột

Chả Cá Nhạc

Chả Cá : Chả Cá của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi & to đã lọc thịt . Qua quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. TH..

150.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Chả Mực Giã Tay

Chả Mực Giã Tay: Chả Mực Giã Tay của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 1 – 1,5kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm n..

400.000 VNĐ

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Chả Cá Nhạc

Chả Cá : Chả Cá của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi & to đã lọc thịt . Qua quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. TH..

150.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Chả Mực Giã Tay

Chả Mực Giã Tay: Chả Mực Giã Tay của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 1 – 1,5kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm n..

400.000 VNĐ

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Chả Cá Nhạc

Chả Cá : Chả Cá của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi & to đã lọc thịt . Qua quá trình chế biến đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ. TH..

150.000 VNĐ

Chả Cá Trộn Mực

Chả Cá Trộn Mực: Chả Cá Trộn Mực của THƯƠNG CHẢ MỰC được làm từ những con cá Nhạc tươi đã lọc thịt và mực mai trắng to kèm theo tỷ lệ vàng. Qua..

200.000 VNĐ

Chả Mực Giã Tay

Chả Mực Giã Tay: Chả Mực Giã Tay của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 1 – 1,5kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm n..

400.000 VNĐ

Chả Mực Đặc Biệt

Chả Mực Đặc Biệt của THƯƠNG CHẢ MỰC với những con mực mai trọng lượng 2 - 3kg là loại mực đạt đúng độ ngọt, to & chắc được lựa chọn làm nguyên liệu chả mực. THƯƠNG CHẢ ..

450.000 VNĐ

Mien phi van chuyen